Боулдеринг. Апрель 2010.

Боулдеринг. Апрель 2010.
02.06.2010